kg
m/s
kg-m/s

Formula

Impulse:
I = m* ∆v

Mass:
m = I/∆v

Velocity Change:
∆v = I/m

Where,
I = Impulse,
m = Mass,
∆v = Velocity Change.